© LantbruksNet Sverige AB

Vedleverantörer
Företagsnamn Märke/Modell Telefon Fax E-post
(P)ål in WoodBjörk, tall, gran, al, asp 0643-303 76  pal@pålinwood.se
Hagberg i SandseredPannved, brasved, björkved, hemkapning, transport 0345-302 99  ved@hagbergisandsered.se
Heat AB 0223-301 27   
Hörröds Skog och ParkentreprenadPannved, brasved 044-35 20 60  info@skogochpark.se
Miltorps Vedförsäljning 046-70 61 31  info@vedelda.se
RWs Ved & Frakt AB 070-216 62 61  ronnie@wegerstedt.se
Sandviks Ved 0123-101 00  info@sandviksved.se
SiljansvedKapad, kluven 070-570 42 34  torsten.hstrom@siljansved.se
Solberga Ved 070-375 81 16  kolsva@hotmail.com
Svensk Ved 070-542 05 06  info@svenskved.com
Tuneskogs 070-72204 38  magnus@tuneskogs.se
Unnerstads Ved 013-10 15 90  info@unnerstad.se
Vedgården Sälen 0280-203 29  salen@vedgarden.se
Vegårn i Ottebol 0570-202 00  info@nysockenstugan.com


© LantbruksNet Sverige AB
redaktion@lantbruksnet.se • Tel 0581-155 50 • Fax 0581-144 00