© LantbruksNet Sverige AB

Vattenanalyser
Företagsnamn Märke/Modell Telefon Fax E-post
AK Lab ABoch poolprov 033-13 10 80 033-13 10 35 info@aklab.se
ALcontrol ABBakterie, kemisk, radon 013-25 49 00 013-25 49 00  
Aqua Expert ABAckrediterat lab 0470-70 06 00 0470-70 06 10 info@aquaexpert.se
Aqua Invent ABVattenanalys, tungmetaller, kemisk-fysikalisk 040-41 31 35 040-41 20 52 info@aquainvent.se
AquaRent Sverige AB 044-10 05 23 044-12 44 28 info@aquarentsverige.se
BIOlabb Dalarna ABMikrobiologiska, kemiska samt radonanalyser 076-826 32 81  info@biolabb.se
Brava Vattenrening AB 08-608 06 00 08-708 90 20 info@brava.se
BraVatten Norden ABAlla typer av analyseroch vattenprov 044-530 40  info@bravatten.se
BWT Vattenteknik ABFysikalisk, kemisk, radon 040-691 45 00 040-21 20 55 info@bwtwater.se
Filtrena ABnaturlig rening, helt utan elanslutning 0470-75 99 00 0470-75 99 01 info@filtrena.se
Hjortens Laboratorium ABBakterie, kemisk 063-13 23 55 063-13 23 57 info@hjortenslab.se
JP Hästveda 0451-307 11  jp.hastveda@telia.com
Jädra Rent Vatten JRVSystemEgen brunn 021-444 01 99  info@jrvsystem.se
Klimat-Comfort / Målet Handels AB 035-260 37 97  info@klimat-comfort.se
Lennart Månsson International, AB 042-29 20 05 042-29 24 50 info@lmiab.com
MAKAB, Mät o analys i Kungsbacka ABHanna dricksvatten, sjöar 0300-104 80 0300-141 22  
Markvetenskapliga laboratoriet, SLU 090-786 77 43 090-786 77 50  
Mikrolab Stockholm AB, mikrobiologiska samt kemiska analyser, dricksvatten, badvatten, poolvatten, sjövatten 08-29 79 00  fredrik.johansson@mkldiagnostics.com
NorrvattenBakterie, kemisk 08-505 254 50 08-505 254 72 info@norrvatten.se
SmittskyddsinstitutetBakterie 08-457 23 00 08-32 83 30  
Svensk Vattenanalys AB 0920-25 52 20  info@svenskvattenanalys.se
Svenska Vattenlaboratorium ABRadon, kemisk, bakterie 0920-603 50  info@svvattenlab.se
Vattenreningsteknik AB 0650-74 22 23  info@kjellvatten.se


© LantbruksNet Sverige AB
redaktion@lantbruksnet.se • Tel 0581-155 50 • Fax 0581-144 00