© LantbruksNet Sverige AB

Biodling
Företagsnamn Märke/Modell Telefon Fax E-post
AB Lindhagens BigårdarBiredskap, förpackningar, honung, vaxhantering, kupor 0410-280 95 0410-280 05 info@lindhagen.se
Agreb ABSvenska plastramar, foderramar 070-511 44 20  info@agreb.se
Arg Som Ett BiBiredskap, Honungsslunga 070-329 32 62  info@argsomettbi.se
BibutikenSuperkupan 018-50 69 96  info@bibutiken.se
BigårdenBiodlingsredskap 072-202 02 06  info@lifebeat.se
Davidssons Bimaterial 0140-221 44 0140-221 44 info@davidssonsbimatrial.com
Grassagårdens BiodlingGrassakupan 070-910 07 45  l_martinsson@yahoo.se
Joel Svenssons Vaxfabrik AB 0431-43 00 55 0431-43 18 55  
Järbo Biodlarservice AB 070-591 34 46  029070277@hos.sandnet.se
LP:s Biodling ABBiredskap, bikupor, biodlingsmaskiner, honung 0533-631 11  shop@lpsbiodling.se
Marks Bi & SnickeriBikupor, utrustning 0301-426 20 0301-425 58  
MS Biredskapsfabriken AB glasburkar, tappmaskiner, ljustillverkning, hud-och hårvårdsprodukter m m 0506-102 73  info@biredskapsfabriken.se
PIM:s TrädgårdsprodukterHorisontell topplistkupa 070-217 85 09  patrick.sellman@gmail.com
Sveriges Biodlares RiksförbundStudielitteratur 0142-828 60 0142-828 69  
SörmlandshonungHonung, bivaxprodukter, honungssenap, propolis, kupor, redskap 0155-304 30  torbjorn@ekblom.org
TJ-Biredskap Limhamn 040-16 20 80 040-15 22 02  
Uppsala Biprodukter 018-37 91 64   
Vindö Biodlingsutrustning ABBiredskap, bikupor, vax, honungsslungor, glasburkar   info@vindobi.se


© LantbruksNet Sverige AB
redaktion@lantbruksnet.se • Tel 0581-155 50 • Fax 0581-144 00