© LantbruksNet Sverige AB

Arbetsvagnar
Företagsnamn Märke/Modell Telefon Fax E-post
Allsläpet Släpvagnar Sverige AB cateringvagnar, försäljningsvagnar, toalettvagnar, bostadsvagnar, miljövagnar, matvagnar 070-995 60 16  info@allslapet.se
Arbetsvagnar Sweden AB 0950-370 75 0950-134 65 peter@arbetsvagnar.se
Cramo AB 08-623 54 00 08-623 54 10 info.se@cramo.com
Enaverken AB 0171-378 00 0171-370 45  
Godik Sverige ABGodik 042-36 06 80 042-652 33 info@godik.se
Maxmoduler AB 0950-138 88  janne@maxmoduler.se
Modul Mäklarna ABArbetsbodar i stålmodulsystem 042-37 74 80 042-543 21 claes@modulmaklarna.se
Multus in Sweden AB 0500-41 10 91 0500-27 25 66 anders@multus.se
Norrlandsvagnar AB 0914-202 11 0914-203 80 info@norrlandsvagnar.se
Remodul ABManskapsbodar, kontorsbodar, dusch- & toalettbodar 0950-134 44   
Svenska Villavagnar 0430-140 00 0430-140 00 martin@svenskavillavagnar.se
Valla Industrier AB 0150-280 68 0150-280 32 info@vallaindustrier.se
WestBay TrailersEurowagon rastvagnar, toalettvagnar, bovagnar 0490-300 90 0490-310 95 info@cresea.se


© LantbruksNet Sverige AB
redaktion@lantbruksnet.se • Tel 0581-155 50 • Fax 0581-144 00