STARTSIDA ODLING SORTER PRISER

VITLÖK

SORTER 2015 angivna i tidighetsordning

Alla nedan beskrivna sorter är odlade i Frankrike. De är statskontrollerade och virustestade och uppfyller de stränga franska reglerna för ett fullgott utsäde. Nedan angivelser gäller det erhållna utsädet år 2013. Generellt gäller att den i Sverige skördade löken blir mindre i vikt och omfång än utsädet, men ju större utsäde desto större skörd.

Tidiga sorter
PRIMOR +55Vår tidigaste lök, liten starkt lila, medelstor (medel 70 g) mycket vacker med stora runda, jämnstora klyftor. Innehåller 5-12 (8) klyftor. Skördeklar ca 5-15/7. Får en blomstängsel. Ej lämplig till flätning.
SPRINT +55 Tidig, medelstor (medel 95 g), svagt lila lök med ca 7-14 (10) jämnstora klyftor. Får tidigt en stjälk med blomma som senare bildar en stor vacker topplök. Skördeklar 10-20/7.  Ej lämplig till flätor.
GERMIDOUR +60Tidig, stor (medel 100 g), starkt lila lök med ca 11-19 (14) klyftor. Mycket vacker lök. Flätbar blast. Kan dock få s.k. halslök. Skördeklar ca 15-25/7. Något tidigare än Thermidrome.
THERMIDROME +60 Tidig, stor (medel 100 g) svagt lila lök med 13-20 (16) klyftor. En mycket kraftig och vacker sort. Flätbar blast. Kan dock få s.k. halslök. Skördeklar ca 15-25/7. Mycketköldtålig. Thermidrome kommer att ersättas av SABADROME.
SABADROME +60 Vidareutveckling av Thermidrome. Väldigt lik Thermidrome men något större (medel 100g). Tidig, stor, svagt lila lök 8 - 16 (12) klyftor. Flätbar blast. Kan dock få s.k. halslök. Skördeklar 15 - 25/7.
MESSIDROME +60Tidig, stor  (medel 100 g) vit lök med 9 - 15 (12) klyftor. Flätbar blast. Kan dock få s.k. halslök. Skördeklar ca 15 - 25/7.
VIGOR +60Tidig, riktigt stor (medel 110 g) svagt lila lök med 11-16 (13) klyftor. Flätbar blast. Mindre benägen till halslök.
Skördeklar 15 - 25/7. Tidighet som Messidrome.

INGEN LEVERANS 2015
THERADOR +60 Tidig, stor (medel 100 g) svagt lila lök med 13 - 19 (15) klyftor. Flätbar blast. Mindre benägen till halslök. Skördeklar 15-25/7.
Senare sorter
PRINTANOR+55 Sen, medelstor (medel 75 g) vacker vit lök med ca 10-20 (15) klyftor. Mycket god lagringsduglighet. Flätbar blast. Ingen halslök. Skördeklar ca 20-30/7.
CLÉDOR+55Medelsen, medelstor (medel 90 g) vacker vit lök med ca 13-19 (16) klyftor. Skördeklar ca 20-30/7. Av alla nämnda sorter är denna den absolut bästa sorten för långtidslagring. Flätbar blast. Ingen halslök. 
FLAVOR +55 Sen, medelstor (medel 75 g). Vit lök med 13-18 (15) klyftor. Mycket god lagringsduglighet. Flätbar blast. Ingen halslök. Skördeklar 20-30/7
ARNO+55 Sen, medelstor (medel 80 g). Vit lök med 15-21 (18) klyftor. Mycket god lagringsduglighet. Flätbar blast. Ingen halslök. Skördeklar 20-30/7.

OBS att antalet klyftor i löken varierar år från år. De angivna skördetidpunkterna är ungefärliga och varierar naturligtvis mellan olika landsändar och årets väder. För att få rätt skördetidpunkt måste man pröva sig fram. Vissa sorter kan utveckla s.k. "halslök", en liten vitlök strax ovanför vitlöken, långt ner på stjälken. Denna defekt, som man tror beror på stress, kan uppstå t.ex. vid stora temperaturväxlingar på våren. Vissa odlare hävdar att detta påverkar tillväxten på löken, andra inte.


Törnvik Frö AB - 179 65 STENHAMRA - Tel: 08-560 241 61 - Fax: 08-560 244 59