STARTSIDA ODLING SORTER PRISER/BESTÄLLA

VITLÖKSODLING

Vitlök, Allium sativum, odlas lämpligen på djupbearbetade, humus- och näringsrika sandjordar eller medeltunga, sandblandade lerjordar. Får vitlöken stå i för våt jord, kommer den att ruttna under vintern.

Lämplig planteringstid är från mitten av september i norra Sverige, mitten av oktober i mellansverige och t.o.m. november i södra Sverige. Om löken planteras för tidigt hinner den växa för mycket redan under hösten vilket kan medföra att den lättare skadas under vintern.

Utsädesåtgången är ca 2 lökar per m². Detta motsvarar ca 2 kg per 10/m². Med 10 cm plantavstånd går det ca 1-2 lök per löpmeter. En lök av sorten SABADROME har 10 – 14 klyftor.

Dela löken i klyftor.

Klyftorna planteras, med rotändan ner, med 35 – 40 cm radavstånd och 10 – 15 cm avstånd i raden. Plantera så djupt att 4 – 5 cm jord täcker klyftorna.

Använd inte färsk stallgödsel eller färsk kompost när du gödslar. Om du använder naturgödsel/kompost, ska den vara väl brunnen/förmultnad. TÄNK PÅ ATT GÖDSLA TIDIGT, redan när snön smälter, och sedan ett par gånger till före midsommar.

Den första vitlöken kan skördas som färsk i början på sommaren, med en 2 – 4 cm stor lök och helt grön blast. I mitten av juli, början av augusti är det dags att skörda. Du får pröva dig fram för bästa tidpunkt. Blasten har nu delvis gulnat och löken är klar. Låt den inte stå kvar i jorden för länge, då spricker det yttre, skyddande skalet med risk för att du kan få mögelangrepp.

Låt löken torka ordenligt på ett luftigt och varmt ställe i ca 2 veckor. Bästa temperaturen för långtidslagring är torrt och rumstemperatur.

LYCKA TILL MED DIN VITLÖKSODLING ! !Stenhamra 2017

För dig som vill fördjupa dig i vitlöksodlingens ädla konst finns nu ett uppdaterat häfte i färg att köpa, "Allt om vitlök" av Åke Truedsson.
75 kr inkl. porto insättes på Pg 417 57 92-3. (Åke Truedsson)


Törnvik Frö AB - 179 65 STENHAMRA - Tel: 08-560 241 61 - Fax: 08-560 244 59